argasocialdemokraten.blogg.se

En debattlysten, litterär kamp mot dem nyliberala väderkvarnarna!

Dubbelmoralen Diesel

Kategori: Allmänt

 Det gör mig ganska besviken när jag ser den nya regeringens passivitet när det gäller frågan om subventioner av energikällor. Den gamla regeringens nyliberala position stod nog närmare en omfattande subvention av fossila bränslen som diesel och olja, men socialdemokraterna borde verkligen avstå från att storsubventionera bland annat jordbrukets och transportsektorns omfattande dieselbruk. 

Samtidigt som miljöbilskraven höjs, då bland annat för dieselbilar, som i mina ögon inte är miljövänliga alls, så subventionerar landsbygdsministern Sven-Erik Bucht mjölkindustrins dieselskatt, i ännu ett sista försök att rädda en föråldrad och döende industri. Samtidigt som Löfven och Kungen åker ner till Paris' stora klimatmöte för att diskutera en global omställning till förnyelsebara energier, så är det fossila bränslets subventioner dubbelt så stora som subventionerna för förnyelsebara energikällor. Förra året gav staten runt 26 miljarder kronor till fossila energikällor, medans den enbart gav 12 miljarder till förnyelsebara energier. Hur är detta en omställning? Varför är det industrierna som styr staten och det globala kapitalet som styr industrierna? Borde inte staten, och därmed folket, styr både industrin och det globala kapitalet? Och samtidigt som politikerna i Sverige, EU och hela världen uppmanar allmänheten att ta sitt ansvar och att det nu är dags att ställa om, så används skattebetalarnas pengar till det motsatta! Vad ger det för signaler till världens alla folk? Politiker borde agera som förebilder och deras politik likaså. När man vill att människorna ska förändra sig och sina liv, varför inte då bara visa vägen?  

Är det enbart profiten som alltid prioriteras? I dagarna sänktes dieselpriset ytterligare till helt fasansfulla nivåer. En liter diesel i Stockholm kostar idag under 11,80kr. Nere på kontinenten har priserna fallit ännu mer, nu till under 9kr/liter. Sektorer som transport, jordbruk, gruvindustrier eller skogsbruk jublar, såsom bilförarna. Och så jublar så klart oljejättarna, som trots en global "energiomställning"  fortsätter att pumpa ut bensin och diesel till en gigantisk världsmarknad. Hur miljövänlig och ren dieselbilar kan vara har VW bevisat för inte alls länge sedan. Dieselavgaser, då främst i form av kväveoxider, bland andra luftburna mikropartiklar, orsakar varje år runt 1400 dödsfall bara i Sverige. I EU är siffran upp emot 400.000 per år! 

Det är verkligen dags att den svenska regeringen sluta subventionera fossila bränslen. I stället bör man kraftigt höja både literpriserna, höja dieselskatterna och även ta avstånd från den globaliserade marknadsekonomin, som både förstör miljön, människornas hälsa och nationernas inhemska marknader! Först då kan en verklig omställning börja, för då kommer efterfrågan sjunka kraftigt och då blir det ett måste att få fram nya, miljövänligare och billigare energialternativ!  

 
 
Kommentera inlägget här: