argasocialdemokraten.blogg.se

En debattlysten, litterär kamp mot dem nyliberala väderkvarnarna!

Med låglönejobb mot en lyckad integration!

Kategori: Inrikes

 
 
Det Finanspolitiska Rådet, med John Hassler i spetsen, föreslår märkvärdiga åtgärder när det gäller integeration av flyktingarna i Sverige. Dessa väktare av den fria marknadsekonomin, som alltid skriker högt om privatisering, lägre skatter och så lite statlig involvering som möjligt inom näringslivet, kräver nu att staten ska ta sitt ansvar och inte bara skapa "nya slags jobb" utan också att erbjuda dessa till lägre lönenivåer. Resten kan staten stå för i form av bidrag. När det gäller för företagen att kunna spara pengar och skaffa sig billiga arbetare, då får regeringen gärna socialisera lite! Det påminner starkt om f.d. regeringens arbetsmarknadspolitik, där vilket jobb som helst var ett bra jobb. Det är var också denna M regering som födde detta lilla så kallade finanspolitiska rådet, som i själva verket är en grupp ekonomer som har fått för sig att kunna påverka socialpolitiken. Man kunde också kalla dem för näringslivets främsta lobbyorganisation.  

Rådet tycker att man gärna kan få en utbildning, men först ska där finnas ett riktigt jobb. Vad är då ett riktigt jobb i dagens samhälle? Har inte de okvalificerade arbeten minskat rejält under en längre tid nu? Vad ska det vara för slags jobb som nyanlända kommer få? Ska de städa och konkurera ut östeuropeiska städerska, som har en timlön mellan 70 och 100kr, med en ny lägsta lön på...50, eller kanske till och med 40kr i timmen? Och varför ska inte utbildningen prioriteras, när Eurostats statistik visar att det år 2013 var runt 40% av de som är mellan 20 och 24 år gamla och endast har en grundskoleutbildning som var utan arbete? Motsvarande siffra för de med gymnasieutbildning var 16%. I ett modernt samhälle baserar sig arbetsmarknaden på högutbildade resurser, som faktiskt också efterfrågas. Varför då skapa ännu en låginkomstgrupp utan större framtidsåsikter?

Men John Hassler säger det tydligt och klart; invandrarnas integration på arbetsmarknaden ska prioriteras, inte den egentliga, sociala integrationen. Ekonomin går alltså här, så som i så många andra områden, före samhället!  

Hassler menar också att andra yrken inte skulle påverkas av sänkta löner. Men en närmare analys kan avslöja motsatsen. Kolla man på bristyrken som till exempel sjuksköterskor, så kan utvecklingen leda till att bristen leder till en allt större efterfråga. När det sedan övervägs att man även där kan anställa nyanlända människor, så kommer de återigen kräva att lönerna även i denna bransch sänks. På så sätt kan lägre löner snabbt sprida sig till fler och fler branscher.

Vad handlar det hela om då? Är det frågan om att invandrarna ska integreras i samhället, eller om att låglöntagare ska integreras i företagsmiljön? Finanspolitiska rådets expertekonomer har säkert inte glömt vad de har lärt sig på universitetet; prioritet nummer ett för vilket företag som helst är alltid vinstmaximering, inget annat. Men hur ska då människorna integreras socialt? Låga löner minimerar bomöjligheterna, som i sin tur minimerar sociala kontakter till andra delar av samhället. Invandrartäta stadsområden med hög arbetslöshet och låg utbildning har vi redan i Sverige, och redan de har inte kunnat integreras särskilt bra via enkla arbeten och lägre löner! 

Hasslers förslag betyder i grunden att en lön man kan leva på är skadligt för systemet, en lön man inte kan leva på är enligt honom inte det! Det är ett härligt system vi lever i! Vore det inte lönsammare för alla om nyanlända får en ordentlig utbildning, gärna också med krav på integration! Den därmed skapade kvalificerade arbetskraften skulle då i sin tur också tillfredställa arbetsmarknadens behov och även skapar fler skatteintäkter. På längden tjänar alltså både staten och företagen på detta initiativ. Och om företag med en god ekonomisk ställning skulle hjälpa till finansiellt skulle det säkert inte heller skada, men det är nog tyvärr inget acceptabelt, tyvärr. Hur ska chefer och VDer annars får ut sina årliga bonusar? 

Kommentera inlägget här: