argasocialdemokraten.blogg.se

En debattlysten, litterär kamp mot dem nyliberala väderkvarnarna!

Sveriges skuldkultur- en statistisk lustbarhet

Kategori: Allmänt

 
 
 
 2% inflation, det är vår tids stora ekonomiska dröm...och mardröm! 

Därför vägrar riksbanken att höja styrräntan och därför lånas det pengar som aldrig förr...ändå stannar inflationen upp! Hushållens skulder är så höga som aldrig förr, nivån slår även skuldtaket som fanns innan 90-talets bostadsbubbla! 89% av Sveriges BNP, eller med andra ord lite över 3000 miljarder kronor i skulder. Andra siffor visar att svenskarna lånar runt 300% av den disponibla inkomsten, alltså runt tre gånger så mycket som de tjänar varje månad. Det är ju i och för sig inget konstigt, lån är ju oftast av en större summa, avsedda för stora köp som en bil, ett hus eller något annat essentiellt, annars hade man ju inte behövt ta ett lån!

Men, och här kommer jag plågar läsaren med en hel del siffror, det skiljer sig mellan låntagare och låntagare, något som en del rapporter och statistik inte visar vid ett första titt! Problemet sitter i inkomstskillnaderna. När SCB går ut med att svenskarnas skulder relativeras med deras tillgånger, så att den faktiska skuldsättningen, i relation till hushållens finansiella tillgånger enbart utgör 45%, och 175% i relation till den disponibla inkomsten, så ser ju detta inte alls farligt ut; 45% i skulder kan man ju klarar av rätt så lätt. Tyvärr är ju dock denna siffra enbart ett medelvärde av hela hushållssektorn, vilket innebär att höginkomstdelen av samhället påverkar statistiken något enormt! Till exempel så står de 30% som tjänar mest i Sverige för hela 50% av den totala inkomsten. Botten 30% står för blyga 15%, resterande medelsvenskarna får i alla fall ha 35% av kakan. Detta visar hur pass höga inkomstklyftorna egentligen är! Och jämför bottensedimentets 15% av lönekakan, så kan vi jämföra det med toppens 1%, de tjänar nämligen 7%, alltså nästan hälften så mycket som en tredje del av landets befolkning!

Kollar vi sedan på riksbankens senaste rapport om skuldsättningen, så ser vi att de lägsta två inkomstdeciler inte ens når upp till minimilönenivån som ligger omkring 17.000-18.000kr. Den lägsta inkomstgruppen, som utgör 10% av befolkningen (främst arbetslösa och sjuka) tjänar i snitt 110.000kr per år, eller lite mer än 9.000kr per månad, här pratar vi om hushåll, inte individ! Nivå 2 på inkomstskalan, också 10% av befolkningen, tjänar ca 190.000kr per år, eller strax under 16.000kr per månad. Acceptabelt, men ännu inte uppe vid minimilönen! Vid den tredje inkomstgruppen når vi så småningom upp till denna nivå. Dessa 10% av befolkningen tjänar runt 240.000kr per år, eller 20.500kr per månad.

Så, nu har jag babblat om så många siffror här, nu kan vi då sammanfatta det hela lite mer. En tredje del av oss som bor här i Sverige tjänar alltså mindre än 21.000kr per månad, majoriteten av dessa människor tjänar även mindre än så, nämligen under 16.000kr. Denna grupp innehåller allt från arbetslösa, till långtidssjukskrivna, arbetstagare utan fackligt avtal och deltidsarbetare. Nu kommer det intressanta, det är nämligen denna grupp som är allra mest skuldsatt! Nu kommer det ännu fler siffror...den lägsta inkomsttagargrupp har en hushållsskuldkvot på runt 600%, i siffror: runt 750.000kr i skulder, kom ihåg att inkomsten för denna grupp låg på 9.000kr per månad! För inkomstgrupp 2 och 3 är skuldkvoten redan mycket lägre, enbart (!) 350%, respektive 300%. Detta innebär att har ungefär lika höga skulder som de allra fattigaste, men 2 till 2,5 gånger så mycket i disponibel inkomst. Medelklassen har en ungefärlig årslön mellan 280.000 och 480.000kr och har också en skuldkvot på ca 300%. Resterande 30% av höginkomsttagare har en lägre skuldkvot på 250% och ner till 200% för de allra rikaste. Den högsta inkomstdecilen runt 920.000kr, eller runt 77.000kr per månad! 

Nu måste man bara ställa sig frågan, vilka av dessa inkomstgrupper kan ha reala tillgånger på 600% av den disponibla inkomsten. 600% är nämligen den genomsnittliga summan SCB har redovisat för Sverige år 2014. Det är just denna procentsats som gör att den faktiska skuldkvoten enbart är 45%...i genomsnitt. Men hur genomsnittligt blir det när bottenskiktets 30% tjänar två tiondelar av vad samhällets topp 10% tjänar? Och tror någon helt allvarligt att ett hushåll med en årsinkomst på 150.000kr har tillgånger på 900.000kr på sparkontot? Om de skulle ha 6 gånger så mycket sparade pengar som de tjänar per år, varför skulle de då ta ett lån som också är 6 gånger högre än inkomsten?

Hur ska dessa människor någonsin kunna betala av sina skulder, när runt 25% ökar sina lån varje år och runt 40% har en avbetalningstid på mer än 50 år? Och det är baserat på dagens låga räntor! Hur vidrig och girig måste en statsbank och diverse bankföretag vara, när de först spruta ut oändliga summor av billiga pengar mot låginkomsttagare, som oftast har lägre utbildning och är mer mottagliga för konsumentsamhällets äckliga impulsstrategier?  

Tyvärr får man påstå att detta är det bäst möjliga scenariot för storbankerna SEB, Nordea, Swedbank och Handelsbanken. Tack vore en nästan helt avreglerad finansmarknad och en förändrad lagstiftning får bankerna låna ut pengar till mer eller mindre vem som helst. Marginalräntorna höjs hela tiden och riksbanken uppmuntrar det hela med en fortsatt låg styrränta och påståendet att tillväxten måste ske via en fortsatt skuldsättning. Bara om folk köper mer och därmed höjer efterfrågan, så kommer ekonomin och inflationen i gång igen. Detta ska alltså göras via att svenskarna ska skuldsätta sig ännu mer... tillväxt via skuld... är det på allvar? 

 

 

 

 

KOMMENTARER:

 • Josef Boberg säger:

  "Detta ska alltså göras via att svenskarna ska skuldsätta sig ännu mer... tillväxt via skuld... är det på allvar?"

  Låt Oss hoppas på att det ej är på riktigt - därför att: ”LUFT ATT ANDAS OCH SUVERÄNA PENGAR ATT BRUKA FINNS DET I ÖVERFLÖD AV !” https://josefboberg.wordpress.com/2015/02/17/luft-att-andas-och-pengar-att-bruka-finns-det-i-overflod-av/

  Svar: Helt rätt,
  så många problem och lösningen är egentligen bara en mer rättvis fördelning av resurser.
  argasocialdemokraten.blogg.se

Kommentera inlägget här: