argasocialdemokraten.blogg.se

En debattlysten, litterär kamp mot dem nyliberala väderkvarnarna!

Sveriges utbildningsmisär

Kategori: Inrikes

Med tanke på att grannen Finland har så pass höga Pisa resultat, så kan man resonera att det är just landets heltäckande offentliga skolsystem som helt enkelt är en fungerande modell! Det borde man kanske inte glömma bort när mandiskuterar det svenska utbildningssystemets haveri!   

Ett av problemen i Sverige kan hittas i den storskaliga privatiseringsvågen som har svept in över delar av det svenska skolsystemet, likt en profitjagande tsunami. Andel elever på friskolor har stadigt ökat till nu över 26% mellan år 2000 och 2015, samtidigt sjunker Pisa resultaten mer eller mindre varje år. De statliga utgifter för utbildning har också sjunkit från 7,3% av BNP år 1999 till som lägst 6,3% av BNP år 2007, en minskning som rör sig mellan 10 och 15 miljarder kronor! Där kan man kanske även hitta en del av förklaringen, vad gäller de kommunala skolor, som ju också producerar sämre Pisa elever. Exemplet om bankstödpaketet efter finanskrisen 2008 tvingar sig på en; Regeringen gav hela 50 miljarder kronor (på den tiden ca 5 miljarder kronor mer än hela det årets skolbudget), för att stabilisera banksektorn efter krisen. Citat ur en artikel på PrivatAffärer.se: ”Ett ambitiöst program som kommer mildra oron på finansmarknaderna”. Man kan se den dåvarande regeringens prioriteringar ...varför finns det inga liknande stödpaket för den allvarliga skol-och utbildningskrisen? Varför har de offentliga utgifterna för utbildning och forskning minskat spå pass mycket? Analyserar man resultatet av Björklunds marknadsanpassning av skolsystemet, så kan man bara förtvivla. Ointresserade elever, stressade, underbetalda lärare, skolbibliotek som stängs, dålig skolmat, för lite skolmaterial, gamla läroböcker...osv. Samtidigt har varje elev en alldeles egen bärbar dator, helst en Mac från Apple, som kostar blyga 8000-15000kr. Har man en skola på ca 500 elever, så blir kostnaden runt 6 miljoner kronor! Och det ska köpas in nya produkter vartannat, var tredje år. Teknikbranschen måste har gråtit av glädje efter Björklund hade öppnat dörren till skolmarknaden åt dem! Så mycket vinst...och så lite kunskap. Men det slutar inte där, i staden Kalmar, där jag bor, finns det exempel på hur fel privata skolföretag hanterar utbildningsväsendet. En gymnasieskola, en gång i tiden hette den John Bauer, bytte ägare hela tre gånger under en period av 3 år! De ägande riskkapitalisterna dränerade skolan på pengar, för att sedan bollar den vidare till nästa intressent. Under den tiden har undervisningskvaliteten  minskat, både lärare och elever som jobbar och studerar på skolan har en konstant oklar framtid och det dröjer kanske inte länge, innan man möts av ännu ett nytt namn och en ny skylt framför skolan. Man har läst om många liknande fall runt om i landet. Och där ingen annan ville köpa skolan, lades den helt enkelt ner, som en fabrik som hade gått i konkurs. 

Är det då underligt att en del av eleverna presterar så pass dåliga?

Kommentera inlägget här: