argasocialdemokraten.blogg.se

En debattlysten, litterär kamp mot dem nyliberala väderkvarnarna!

Ett Natomedlemskap bör ifrågasättas!

Kategori: Inrikes

 
Debatten om NATO-medlemskap börjar närma sig ett sudden-death läge, där opinionsundersökningar avlöser sig varandra och frågan klättrar på agendan i det offentliga samtalet. I takt med modernitetens följder i en globaliserad värld upplevs främmande makter som ett alltmer reellt hot mot vår säkerhet. Opinionen för ett medlemskap i Nato har ökat, men det finns fortfarande en majoritet mot ett inträde.  Men är verkligen medicinen mot globala hot att införlivas i en stor maktallians där svenska soldater kan tänkas skickas till alla möjliga delar av världens hörn och strida för andra länders intressen? Det finns stora risker med att ingå i allians av denna magnitud vilket samtliga medborgare borde vara informerade om.
 
Frågan om hur Ryssland ser på den pågående Nato expansionen bör också lyftas; efter 1990 och Sovjetunionens fall kom de diplomatiska förhandlingarna mellan Nato och Moskva inte fram till en vattentät överenskommelse gällande en eventuell Nato östutvidgning; parterna diskuterade aldrig denna punkt. Men man får komma ihåg Tysklands dåvarande utrikesminister Hans- Diedrich Genscher, som år 1990  i sitt tal  till västmakterna uppmanade Nato att inte öppna sin dörr åt öststaterna, för att förhindra en eventuell provokation eller till och med militära spänningar mellan de gamla supermakterna i framtiden. Till och med USAs dåvarande utrikesminister James Baker var av samma uppfattning. Att Vladimir Putin än idag refererar till dessa källor är lika mindre förvåningsvärt som faktumet att USA och Nato påpekar att det aldrig har funnits officiella dokument som bevisar att det inte skulle ske en östutvidgning. Med andra ord har detta resulterat i ett låst läge och spänningarna mellan USA och Ryssland är återigen livs levande. Med detta facit i handen bör Sverige komma ihåg sitt politiskt neutrala förflutna och avstå från att välja den ena, eller den andra sidan. Dessutom ingår redan Sverige i Europeiska unionen och European military committee, vilket gör att vi redan ingår i en militärallians som kan komma till undsättning vid kritiska lägen.
 
Ett bättre alternativ vore snarare att inleda samarbete med våra skandinaviska grannar och skjuta till mer resurser till den plundrade svenska militären. Ett utökat försvar på hemmaplan skulle kunna öka Sveriges vacklande självförtroende i osäkra tider med politisk turbulens och stor splittring, samt kunna hantera inrikeshot eller naturkatastrofer på ett effektivare sätt.  En modern och effektiv yrkesarmé kunde till exempel på så sätt agera mycket snabbt mot eventuella terrorhot, som i dagens Europa faktiskt utgör en viss risk och rädsla bland människorna.

Vi bör ställa oss frågan om själva Natos natur och agenda, baserat på nu 16 år av olika krig i Mellanöstern, som alla bar täckmanteln av demokratisering och liberalism av bland annat Afghanistan, Irak, Libyen eller nu även Syrien, men som i själva verket handlade om naturresurser, geopolitiska- och militära mål med ökade flyktingströmmar som resultat. Natos “militanta humanism” har därmed lett till en ökad global instabilitet och allt fler konfliktområden. I en globaliserad värld får ens handlingar konsekvenser, även om det sker på andra sidan jordklotet.

  

Kommentera inlägget här: