argasocialdemokraten.blogg.se

En debattlysten, litterär kamp mot dem nyliberala väderkvarnarna!

Företagens globala skatteflykt- länge leve globaliseringen!

Kategori: Allmänt


 
Jag har för ett tag sedan skrivit om det europeiska problemet med skatteflykten av stora mulitnationella företag. Inom EU området finns det en rad ytterst lukrativa skatteparadis, som till exemepl Luxemburg, England, Irland eller Lichtenstein. Som tur är så är våra västliga nationer ekonomiskt ändå så pass avancerade, att de kommer undan lindrigt när det gäller uteblivna skatteintäkter. Ändå blir klyftorna även här hemma hos oss allt större, välfärden förstörs systematiskt på grund av skatteflykten och mer och mer pengar saknas i de offentliga kassorna.
 
 
 
Ovan kan vi se några av de värsta bovarna i detta sjuka spel, där det primära målet för företagen inte längre är att skapa kvalitativa produkter och därmed öka sin försäljning, utan att undvika att betala så mycket skatt som möjligt. 
 
Där är också främst här, i den västliga, rika delen av världen, det nu börjar hända små, små steg i den rätta riktningen. Företag som Fiat, Starbucks, eller nyligen också Apple får nu betala uteblivna skatter retroaktivt, dock enbart i en mindre omfattning. Så sent som förra veckan meddelade EU att Belgien ska driva in runt 700 miljoner euros från 35 olika företag, men enbart baserat på de senaste årens skattebetalningarna, som alltså minsades med mellan 50 och 90%. 700 miljoner euros, en droppe i ett skattehav, där årligen upp till 1000 miljarder euros (!) drunknar. Och dessa 700 miljoner betalas så klart till just ett av länderna, som lade den lagliga grunden till, och därmed möjliggjorde själva skatteflykten. De inte så välmående länderna där företagen agerar, producerar och säljer sina produkter har inte fått se en ända euro cent. Det är här de riktigt förödande konsekvenserna av det globaliserade finanssystemet träder fram. 
Enligt en rapport från Tax Justice Network från 2015, så går u-länderna årligen miste om ca 300 miljarder dollars, eller runt 2500 miljarder kronor i skatteintäkter. Denna summa gånger tre är ungefär lika mycket som Sveriges statsbudget! Hur ska dessa länder kunna utvecklas, gå ifrån fattigdom, grymma diktaturer, religösa extremister, hunger och död, om de inte ens få driva in alla sina årliga skatter? Jämför man dessa 300 miljarder med den årliga bidragssumman på blyga 130 miljarder dollars, som samtliga u-länder få av det globala samfundet, vet man inte om man ska skratta eller gråta. Med andra ord subventioneras en tredjedel av de bortfallande skatterna av själva utvecklingsbidraget, som på så sätt gör det hela till ett poänglöst humanitärt...skämt?
 
Det internationella finansetablisemanget har varit extremt klokt och fiffigt här, redan under 60 och 70 talet började ekonomer, banker, mäktiga företag och en rad politiker påverka lagstifningen. Främst i den urgamla staden London, så har kapitalisterna hittat en genial symbios mellan gamla ekonomiska lagar från Englands koloniala stortid och dagens ekonomiska politik. De kom på ett sätt att undvika höga bolagsskatter både i det landet ett företag är grundat och baserat i och i det landet det sprider ut till och agerar i. Lagen innebär att företaget officiellt är baserat i till exempel England, på så sätt kan företagets filial i låt säga Kenya inte regleras eller beskattas enligt Kenyas lagstiftning. Å andra sidan kan den inte heller beskattas enligt engelsk lag, då den ju inte befinna sig i England. Resultatet blir en beskattning nära noll och en fullkomlig avreglerad global finansmarknad. Dessa kryphål och lagstifningar bör snarast skrotas, om vi vill undvika en total kollaps av våra demokratiska samhällen, vår välfärd och vår fortfarande mer eller mindre stabila medelklass.
 
 
Men de verkande motkrafterna är enorma och i nuläget ser det mörkt ut på den ekonomiska horisonten. På diagrammet ser vi den tydliga och försörande utveckling av lite mer än 30 år av nyliberal politik och ekonomi. Bolagsskatterna har nästan halverats från runt 40% 1980 till nu ca 22%!
 
Denna utveckling bör stava ökad sysselsättning och därmed ökad välfärd och tillväxt. I stället har vi haft 3 horribla ekonomiska kriser och befinner oss just nu i en kommande fjärde. Den nyliberala felstavningen innebär därmed en ökad arbetslöshet, ökande sociala klyftor, spridande konfliktområden världen över och sist men inte minst den där ena procenten av världsbefolkningen som tack vore denna politik har samlat ihop halva världens förmögenheter! Girighet är den främsta drivkraften och kommer, som vanligt, bli svårt att bekämpa, men det är icke desto mindre ett absolut måste!
 
 
 
 
 
Kommentera inlägget här: