argasocialdemokraten.blogg.se

En debattlysten, litterär kamp mot dem nyliberala väderkvarnarna!

Kod "291"- Problemet med sanningen

Kategori: Inrikes, Utrikes

 
 
 
Hemma i Sverige har vi fått läsa om hur polisen på ett medvetet sätt undanhållit information om "migrationssituationen". Olika seriösa medier, samt politiker har också mörklagt detta ämne. Man kan hävda att det är huvudsakligen staten som står bakom och styr polisens förhållningssätt. Bakom medierna stor ett gigantiskt privat företag; Bonnier AB. Detta multinationella företag har en avsevärd påverkan på samhällsklimatet- och atsmosfären och man får nog vara så fri att konstatera att dessa makter följer helt egna intressen. Vi har alltså å ena sidan politiska intressen som styr, och å andra sidan ett privat intresse, vars innehåll och mål, åtminstone för mig, inte är helt uppenbara. Men en sak är klar, bestämmer sig Bonniers medier för att fälla en politiker eller en regering, så har de helt klart makten att kunna göra det! 
 
Varför mörklades då information om flyktinginsatser-, brott- och kostnader? Det heltäckande samhälleliga tvångsbeteendet att vara politiskt korrekt är helt klart en faktor. Denna rent ut sagt rädsla för diskussion och debatt om så mycket som rör sig om invandring och flyktingar har gjort det nästan omöjligt att, på ett seriöst och neutralt sätt, ta upp detta ämne utan att hamna i rassistpositionen. Detta har vi nyliberalisterna att tacka för. Den nya, fria och välfärdsfattiga världen har inga gränser och har helst ingen statlig suveränitet längre. Hela världen är globaliserad, i alla fall ekonomiskt. Konflikter, krig och fattigdom breder ut sig som följd av en alltmer ohållbar och girig ekonomisk törst och fler och fler människor är på flykt. Grundproblematiken diskuteras inte ens längre här hemma i Europa. Flyktingar finns bara. Först skulle de räddas, nu ska de helst inte ens få knacka på vår dörr.
 
De som har kommit har mestadels hamnat här i Sverige och i Tyskland och det är dessa två länder som nu har de största problemen, både med den egna befolkningen och med en del flyktingar. Egentligen är det ju bara logiskt...Allt annat är dock så ologiskt som havet är djupt. EU länder som knappt har tagit upp några flyktingar alls får nog allt mäktigare höger-politiska krafter, såsom Ungern, Polen eller Schweiz.
 
Sverige och Tyskland pekar under tiden ut dessa regeringar som mycket oroväckande sådana, mestadels på grund av dem nya regeringarnas förstatligandet, kontrol och manipulering av medier och statsmakter som polis eller rättsväsen...blir inte bilden allt klarare, om än mer diffus och bisarr? Vem gör egentligen vad och hur skiljer sig sidorna åt, gör de ens det längre?
 
Denna mörklängging och kod 291 som verkar förekomma i en allt större utsträckning i både Sverige och Tyskland gynnar både ultravänstern, ultrahögern och det stora internationella kapitalmonstret. Väljer till exempel polisen att offentliggöra alla insidenter och all information rörande flyktingar, så tar det inte en lång stund innan ultravänstern träder fram och pekar ut polisen. Rösterna höjs och ord som "racial profiling", rassism och orättvis behandling kommer upp omedelbart, i spetsen står som alltid att polisen sympatiserar med SD. Om polisen gör motsatsen, som de har valt att göra, så kryper i stället SDs högerfilurer fram och hånfullt och med ett leende ställer sig framför kameran och hävdar att det var just detta scenario de alltid har pratat om. De visste det, med andra ord, och denna sida hävdar i stället att det är vänstern som står bakom denna plan. "Helt odemokratiskt", som om andra högerpartier som till exempel nu i Polen agerar på ett ack så demokratiskt sätt. De implementerar exakt samma spelregler, bara mer öppet än nyliberalerna. Problemet är att denna nationalistiska, auktoritära makt, som nu växer fram i dessa länder, starkt relativeras på grund av vad medierna och politiken i andra, mer "liberala" länder gör. Med ett sådant beteende blir det med andra ord enklare att rösta på partier, som för kanske 10, eller bara 5 år sedan betraktades som extrema och icke-röstbara.  
 
 
Och där uppe, högt uppe, över både höger och vänster pöbeln, som en vansinnig, allsmäktig gud, svävar storkapitalet skrattandes. Denna maktfaktor tjänar sina miljarder oavsett och är glad när nationernas och regeringarnas fokus riktas åt andra håll. Vi har inom EU en allt växande ekonomisk kris, en skuldkris, en bankkris och större och större sociala klyftor. Den rika delen av befolkningen demontera välfärden och skattesystemet och tjänar stort på det, medans medelklassen får ta allt kraftigare smäll. Den lägre klassen, som utgör i dagens EU ungefär en tredjedel av befolkningen är det redan nu ingen som pratar om längre.
 
Men en sak är solklar; vi måste få kunna föra en öppen debatt om flyktingsituationen och dem problemen som faktiskt kan uppstå på grund av denna. Det finns enorma integrationsbrister och ja, de kulturella skillnader finns där. Men de är av mindre betydelse! Ska vi komma överens och ska vi kunna bemästra denna situation måste vi föra fram det hela baserat på våra värderingar, inte på vår härkomst, kultur, eller, som fler och fler nu åter enfaldigt skriker efter, vår "ras". Då hade det kunnat bli en hård, men förnuftig socialdemokratisk politik, utan behovet av den högra eller vänstra, mörka kanten! Fokuserar vi på dem värderingar vi tycker har gynnat oss som ett samhälle, då kan vi helt plötsligt också snacka om problematiska flyktingar och människor som helt enkelt kanske inte få vara en del av detta samhälle! Gör vi inte det, eller fortsätter vi vara rädda för eventuella konsekvenserna, så har populistiska partier redan vunnit kampen om folkets inställning och opinion. Det rådande argumentet, som innebär att man inte vill stödja högerpartiernas bild av samhället, via att undanhålla all kritisk och negativ information om flyktingkrisen är helt fel, motsatsen är faktumet och det beviset ser vi nu träda fram i sin fulla, vidriga kraft!
Kommentera inlägget här: