argasocialdemokraten.blogg.se

En debattlysten, litterär kamp mot dem nyliberala väderkvarnarna!

Mein Kampf- en resa till förnuftets gränser

Kategori: Allmänt

 
 
Det var med ett vemodigt hjärta jag hörde nyheterna om att Hitlers Mein Kampf, efter 70 år skulle åter få publiceras och säljas i Tyskland. Den som har läst denna bok och enbart ha en aning av politisk kunskap, filosofi och förnuft, kan läsa mellan raderna och snabbt se det horribla monstret som gömde sig i denna text och i författarens själ. Mein Kampf är en perfektion av ariskt vansinne och reduktionism. Skriven av en man som måste ha känt sig helt utanför sin värld, sin tid och sitt hemland. En man, som använde det brukbara verktyget vrede till något så fruktansvärt, så barbariskt, så fel att det knappt gå att föreställa sig.

Den enorma antisemitismen kommer redan fram under tiden han skrev boken. Detta enorma hat mot en minoritet, kopplat med tankar och drömmar om ett allomfattande diktatoriskt rike, efter en svår tid av krig, en brutal finanskollaps och en demokrati som inte kunde, eller ville ta tag i problemen, blev grogrunden till en av Europas mörkaste tider.

Men tyvärr skapades inte Hitler och hans NSDAP ur luften, det fanns väldigt komplicerade strukturer som till slut ledde fram till att Hitler kom till makten. Det är här vi kan se en viss likhet med dagens Europa och värld, även om bilden i sig är annorlunda, så är vissa av omständigheterna de samma som då under 20- och 30-talet.

Lyssnar man på Hitler innan hans parti och makt blev så pass stora att den inte längre gick att besegra, så finns där klara socialdemokratiska aspekter och argument, som pläderar för ett mer rättvist samhälle, mindre sociala klyftor, ett rättvist skattesystem, mer välfärd, utbildning, arbete, mer jämställdhet (för den tiden) och framförallt kritiken mot det politiska etablissemanget och det Hitler kallade för det internationella stora kapitalet.

Att nazisterna sedan vände om hela ideologin till en raskamp och en kamp mot judarna är väldigt, väldigt sorgligt, både för det tyska folket, men framförallt för alla offer som miste livet på grund av Hitlers vansinne. Den hyperkapitalistiska världsordningen kan alltså, då som nu, mynnar ut i något fruktansvärt, som sedan ändå inte bekämpa själva problemkärnan.

Redan då, för alltså snart 100 år sedan, så var det globala kapitalet fundamentet för ohållbara finanssystem och stort social och mänsklig lidande. Och medans demokraterna fängslades och Tyskland blev en hårddriven diktatur, så gjorde President  Roosevelt något helt annat ur situationen i USA. Hans New Deal, som innebar en rad politiska beslut mot den rika delen av befolkningen och dess våldtäkt av välfärdssamhället gjorde Amerika åter till en stor ekonomi efter enbart 10 år. Vi har alltså å ena sidan hårda, men rättvisa demokratiska lösningar och å det andra sidan en brutal nationalism som resulterade i en speciell form av sig själv; nationalsocialism och ett av historiens blodigaste och största krig. Både versioner baserar sig på en och samma problematik.

Idag verkar Europa gå mot ett liknande val. Återigen har det stora kapitalet förstört väldigt mycket, arbestslösheten är stor, välfärden slaktas, klasskillnader växer något enormt och en misslyckad integrationspolitik och en felplanerad flyktingpolitik adderar till misären.

I Tyskland ökar spänningarna drastiskt, såsom i en rad andra europeiska länder. Redan nu träder hoten från vänster och höger fram och vinner mer och mer mark i diverse länder. Kan en bok som Mein Kampf då stödja denna utveckling? Visserligen så innehåller en del av denna nya version en kritisk granskning av det som skrevs av Hitler då, men själva Mein Kampf har ändå samma innehåll och kan nog bidra till att en del av den tyska befolkningen kommer relatera Hitlers tankar och visioner till dagens samhällssituation. Med andra ord så anser jag spridandet av denna bok som mycket farligt. Risken är stor att människor, som redan är skeptiska till medierna, politiken och forskningen, bortse från kritiken och enbart ta an sig det som Hitler drömde om, och det som efter en kort tid transformerades till kontinentens värsta mardröm! "Jo, men det han skrev var ju ändå aktuellt och man kan ju bortse från utvecklingen efteråt. Själva bokens innehåll har ju ingenting med kriget att göra." Många kommer resonera på detta vis, kommer relativisera. Och visst kommer dagens samhälle nog inte gå mot en ny nationalsocialism. Men fascism och aggressiv nationalism har många facetter, få av dem slutar i något positivt! 

Man får inte heller glömma bort den utpräglade antisemitismen boken innehåller. Så sent som år 2014 skrevs det i Svenska Dagbladet om hur ett fortsatt förbud skulle gälla, även i framtiden. ”Det är vi skyldiga Förintelsens offer och deras anhöriga… Världssamfundet iakttar noga hur vi förhåller oss till den människoföraktande skriften”, så sade landets justitieministrar då och den judiska centralorganisationen välkomnade detta beslut med glädje. Enbart ett år senare är allt detta bortglömt. Nu beskriver judarna spridningen av Mein Kampf som en "Katastrof". 

Och det är den, böcker är inte ansvariga för vad människor gör, människorna är ansvariga för vad människor gör. Men ett alltmer upprört och hatiskt folk kan lätt missuppfatta sådana böcker som Mein Kampf, inte bara i Tyskland. Och då hjälper böcker åtminstone till när klimatet plötsligt förändra sig dramatiskt! 

 

Kommentera inlägget här: