argasocialdemokraten.blogg.se

En debattlysten, litterär kamp mot dem nyliberala väderkvarnarna!

Skolans gyllende IT revolution

Kategori: Inrikes

 

 
En OECD rapport från ifjol visar att länder med en högre användning av bland annat Ipads i skolan, som till exempel USA, Australien eller Sverige, presterar sämre nu än vad de gjorde för 10-15 år sedan, speciellt när det gäller läsförståelse och matematik. Länder med en mycket lägre IT användning i (och utanför skolan!) förbättrar däremot sina skolresultat. Tar vi upp civilisationens lysande spets Amerika, så ser man att landets PISA resultat har stampat på nästan samma plats i nu 10 år, och tyvärr är det inte en placering i toppen, utan en pinsam 36., respektive 38. plats senast år 2015. Och det är just där skolans IT revolution har slagit igenom som störst. Detta betyder inte att teknologi i skolan är den ända boven, men det betyder heller inte att den är utbildningssystemets räddare! I själva verkar har flera studier kommit fram till att denna It introduktion enbart har haft en mycket liten positiv effekt.

Bara Apple har gått från att sälja 17 miljoner skol Ipads år 2010 till 330 miljoner år 2015! I Sverige kan man ta upp exemplet Stockholm stad, som för några år sedan köpte in 7000 Ipads till diverse skolor. Företaget som sålde paketet till Stockholm var Volvo IT, när bilaffärarna går sämre, så måste man hitta nya marknader! Företagets Ipads såldes för runt 50 miljoner kronor! Varje Ipad kostade ca 6000kr, en summa man kan jämföra med en vanlig Ipad i butiken, som man kan få för lite över 3000kr. Till dessa 6000kr tillkommer en årlig underhållningsavgift på 360kr (per enhet) och en sktoningsavgift...på 550kr (per enhet). Volvo har alltså i själva verket inte bara sålt Ipadsen för dubbla pengar, de har inte ens sålt enheterna, när de kräver tillbaka den, mot en avgift. Man undrar hur Stockholm stad kunde gå med på denna affär. Bara för skojs skull: 50 miljoner kronor motsvarar 113 heltidsarbetande lärare under ett år!   

 
Om vuxna, arbetande människor har svårt att koncentrera sig och överanvänder sociala medier på jobbet, hur ska då barn och ungdomar inte bli distraherade av samma teknologi på skolan? Man bör läsa på rejält när det gäller forskning, där framkommer det tydligt hur beroende mobiler och datorer kan vara, då speciellt när det gäller sociala medier. Till och med det annars så dimmiga svenska skolverket har publicerat en rapport, där det framgår att det finns en länk mellan sämre skolresultat och en ökad användning av IT i skolan. Realiteten är att majoriteten av människorna spenderar en enorm del av sin mer eller mindre vakna, medvetna dagtid med att vara på facebook, twitter, instagram, youtube... Räcker det inte med den fria tiden som är, ja, faktiskt bortkastad i de flesta av fallen? Måste skoltiden också underkasta sig detta multimediala beroende av folket?

Sverige är ett av de ledande länderna när det gäller IT användning i skolan och länge nu har både politiker och företag propagerat om fördelarna med en allt ökad IT användning på skolan. Till och med en hel del förskolor har kommit till den absurda slutsatsen, att 1-3 åriga barn måste har sina Ipads, för att bland annat kunna utveckla (och här blir det ytterst paradoxalt) kroppens finmotorik och sociala- och kommunikativa förmågor... Det ska inte bli några missförstånd, absolut kan en Ipad som en del av förskolans pedagogik vara ett ytterst bra verktyg, men den ska inte ersätta en pedagog, en lekkamrat eller aktiv kommunikation. 

Och med alla företagens propagandistiska våta drömmar om IT i skolsystemet så borde vi här i Sverige se våra elevers resultat skjuta i höjden. Tyvärr är dock motsatsen ett faktum. 

Varje gång jag läser om hur landet har en lärarbrist på grund av för låga löner, icke-attraktiva yrkesfaktorer och dåliga framtidsutsikter blir jag upprörd. Varje gång jag läser om diverse skolor som måste säga upp lärare på grund av att de inte har tillräckligt med ekonomiska medel, men ändå har köpt in IT enheter för flera miljoner några år tidigare, så kan jag bara skaka på huvudet. Den nyliberala ekonomin har helt enkelt inte ens stannat utanför skolans sfärer, utan har med en girig hand även öppnat denna port och har därmed skapat en lukrativ marknad. 

Ett lika svagt argument är att hävda att alla barn måste lära sig om den framtida tekniken. Klart måste de göra det, men inte via skolan. 95% av de svenska hushållen har idag tillgång till internet, nästan alla hem har en eller flera enheter hemma, i form av Iphone, dator, smartphone, Ipad, surfplatta...listan är lång. Barnen får med sig allt de behöver direkt hemifrån. Sedan är ju hela internet och datorteknologin uppbyggda på ett sätt som gör att bokstavligen vem som helst kan förstå och använda nästan allting.

Det som barn måste lära sig i skolan är dels den breda kunskapen inom en rad olika utbildningsämnen och dels, och det är minst lika viktigt, att kunna kommunicera och socialt umgänge med omvärlden! Ingen dator i hela världen kan förmedla denna essentiella förmåga som gör oss till vad vi är; människor, inte maskiner!

Kommentera inlägget här: