argasocialdemokraten.blogg.se

En debattlysten, litterär kamp mot dem nyliberala väderkvarnarna!

Därför kan och måste Storbritannien lämna EU!

Kategori: Allmänt

 

 

Denna torsdag har i alla fall jag väntat på i över två år nu! Storbritannien röster om ett fortsatt EU-medlemskap. Jag hade gärna sett ett Brexit, även om det i nuläget verkar mycket osannolikt! Man kan inte ena en kontinent via marknads- och finanspolitiska överenskommelser och mer eller mindre lämna ut ländernas- och människornas egna intressen. Att Euron och den moderna EU modellen var en mardröm från första början är tyvärr ett dystert faktum. När Euron kom mellan åren 2000 och 2002, så hade EU regionen, redan då, en arbetslöshet på 9%, strax innan finanskraschen 08 var den "nere" på 7%, för att sedan klättra upp över 11%. De senaste åren har den pendlat där uppe, någonstans mellan 9 och 11%. Alltså är runt 10%, eller ca 50 miljoner människor i hela EU områden, utan arbete.

Vad EU har missat är att integrera och förena kontinentens länder via en politik som bygger på social rättvisa och lika chanser för alla, inom utbildning, arbete och dem offentliga systemen. Det har inte blivit ett Europa för småföretagare, för arbetstagare, för unga, för gamla, för sociala svaga eller för arbetarfacken! Det har blivit ett Europa för storbankerna, för gigantiska export- och handelsföretag, helt klart för försvarsföretag och naturligtvis för investment- och tradingsektorn.

På senare tid har kollektivavtalen attackerats, låglönejobb har exploderat och fler och fler människor skuldsätter sig. Under tiden ställer EU domstolen försiktiga frågor angående Draghi och ECBs rätt att vilja rädda Euron år 2012, när Grekland var nära en statskollaps. Under tiden fortsätter också den vansinniga minusräntepolitiken; det är numera billigare att ta an sig nya skulder än att spara pengarna. Förra månaden fick till exempel den tyska staten för första gången betalt för att låna pengar från den europeiska centralbanken! Man måste verkligen påminna sig själv att detta är realitet!

Kan en europeisk integration- och union verkligen skapas ur ett Europa som styrs och ägs av bankerna? Svaret är ett solklart nej, även om den inte har högst relevans i dagens artikel. Den handlar ju ändå om Storbritannien.
Egentligen har engelsmännen inte mycket att frukta om de nu skulle lämna EU. För det första är Pundet en starkare valuta än hela Euron, Storbritannien har via sitt koloniala förflutna stora handelsnätverk i hela världen, som kunde utnyttjas, även om EU inte skulle förhandla fram ett nytt handelsavtal med Storbritannien. Denna risk är dock mycket liten, då resten av EU importera väldigt mycket råvaror från just Storbritannien. Landet skulle alltså inte uteslutas ur den europeiska handeln!

Brexit-supportrar och populister argumenterar också helt fel. Dels så pratas det väldigt mycket om invandring och flyktingar, vilket är skrattretande, då landet förra året tog in runt 20.000 flyktingar. Dels så skyller många på den hårdreglerade handels- och finansmarknaden inom EU, som förstör mycket för den brittiska ekonomin. Detta påstående är helt fel och detta styrks av faktumet att ingen av de engelska finanshusen, bankerna, politiska mittenpartierna, eller andra finansorganisationerna, plus diverse internationella organisationer och företag, är för ett Brexit. De vill naturligtvis ha fortsatt tillgång till EUs avreglerade och gigantiska finansmarknad. Detta bör man satsa på när man prata ekonomi och handel!

Det viktigaste med ett Brexit hade i mina ögon ändå varit att detta kunde ses som ett startskott, som till slut leder till en fullständig kollaps av EU monstret, i alla fall ur ett ekonomiskt perspektiv. Och även om Storbritannien inte är i ett så pass stort behov av att lämna unionen, trots en ändå ökande statsskuld på nu 80% av BNP, trots en arbetslöshet, om än en officiellt låg sådan, som ändå inte omfattar miljontals låga löner och mikrojobb, och trots en allt större socialt och ekonomiskt klyfta mellan rik och fattig, så kan detta land ändå signalera en förändring.

Bor man inte i länder som Storbritannien, Frankrike eller Tyskland, så har ens liv och arbetssituation inte blivit särskilt bättre via EU och Euron. Från början var meningen med unionen att den skulle kunna tvinga fram sociala och arbetsrelaterade anpassningar i dem europeiska länderna. Men saken är denna att dessa reformer och förändringar borde ha gjorts innan unionen och valutan kom! Resultatet av den vägen som valdes är enbart en ända: obalanserad ekonomisk konkurrens, vilket är lika med lönedumpning!

Och det är precis den arbetsmarknadssituationen vi har idag, om man nu vill bortse från skuldkrisen i Europa. Vi har en rad länder med låga löner, låga eller nästa inga skatter, lösa regleringar och lagar. Och naturligtvis är det alltid dessa stater som vinner på den fria marknads- och arbetsrörligheten. Men är detta verkligen det Europa vi hade drömt om? Vi kan fråga dem länderna med en arbetslöshet över 15, ja över 20% hur de ser på saken. Vi kan fråga oss själva vad vår välfärd tycker om detta Europa.

Och en sista sak är helt glasklar: skapar man ojämna förutsättningar, åt bege håll, vilket vill säga att man utnyttja redan fattiga människor via låga löner och ett dåligt socialsystem och samtidigt missgynna eller bortprioritera ländernas egna folk, då kan man garanterat se en växande och kraftfull nationalism och rasism!

Det är just därför Storbritannien, men även andra länder inom EU behöver ett Brexit, så att andra exits mår följa, bort från denna omänskliga, osociala union, som enbart verkar definiera sig via pengar och marknaderna och som enbart verkar lyda storkapitalet.

Kommentera inlägget här: